Sbírka Srdce dětem pomůže rodině malého Filípka, který trpí autismem

Rodina malého Filípka čelí nelehké nemoci, která se u chlapečka projevila chvíli po narození. Těžký autismus, jímž Filípek trpí, obrátil vzhůru nohama život celé rodiny. Přesto se maminka i tatínek Filípka nevzdávají. Docházejí s chlapečkem do speciální školy a na terapie, které jejich synovi velmi pomáhají.

Rodiče autistických dětí mají nelehký úděl. Děti se totiž často projevují agresivním chováním nebo vztekem, když je něco jinak, než si ony přejí. Lidé si pak většinou myslí, že se jedná o nevychované děti, a rodiče odsuzují, že své dítě neumějí vychovat. Přitom nechápou, že tyto děti za své chování nemohou. A jejich rodiče už vůbec ne. Děti s autismem jsou prostě jenom jiné a potřebují dostatek porozumění, lásky a správné vedení.

Když se rodiče vzpamatovali z prvního šoku,  začali se ihned přizpůsobovat nové situaci, vyhledali lékařskou pomoc a docházeli do Nautisu na ABA terapie. Děti se zde učí novým dovednostem, které postupně nahrazují nežádoucí chování, zlepšuje se u nich sebeobsluha, komunikace, učení a sociální interakce. Je to běh na dlouhou trať, ale u Filípka se po třech letech snažení přece jen objevily první úspěchy. Zpočátku vůbec nemluvil, teď už dokáže říct pár slov. Nebyl schopný si hrát s kamarády, dneska zvládá si hrát vedle ostatních dětí a taky se trochu zlepšuje komunikace s rodiči. 

Právě komunikace s rodiči byla zpočátku kamenem úrazu. Filípek byl vůči mamince velmi agresivní, což jií velice trápilo a často si vyčítala, že neumí se svým jediným synem vycházet tak, aby mohl být spokojený. Ale nevzdala se. Trpělivě s ním procvičovala všechno, co se na terapiích naučil. Díky její láskyplné péči, trpělivosti a docházení na terapie se zmírňuje i Filípkovo agresivní chování. Tvrdá výchova totiž autistickým dětem nepomáhá, právě naopak. I proto rodiče stále navštěvují ABA terapie, jejichž zásluhou dokáže Filípek mnohem lépe přijímat nové situace i začlenění do kolektivu. Bohužel, ABA terapie nehradí zdravotní pojišťovny, a tak si rodiče musejí peníze na ně shánět sami.

Když jsme za Filípkem přijeli na návštěvu, abychom mu předali šek na úhradu celoročních ABA terapií, viděli jsme, jak velké pokroky dělá. Návštěvu přijal v klidu, bez afektivního chování a celou dobu vydržel být s námi v kontaktu. I maminka je ráda, že se jeho agresivní chování výrazně zlepšuje, a je nesmírně vděčná za dar ze sbírky Srdce dětem. Pevně věří, že časem se splní její sen, protože si moc přeje, aby jednou mohl Filípek vést aspoň trochu samostatný život.

Sbírka Srdce dětem se koná každoročně před Vánocemi v prodejnách Lidl pod záštitou společnosti Život dětem, o. p. s. Za třináct let jejího konání přispěli zákazníci a společnost Lidl celkovou částkou 326 milionů korun. Za získané peníze nakupuje Život dětem, o. p. s., přístroje, zdravotní pomůcky, ošetřovací materiál nebo hradí ozdravné a rehabilitační pobyty pro děti, které se potýkají s nemocí motýlích křídel, autismem, dětskou mozkovou obrnou, onkologickým onemocněním, cystickou fibrózou, svalovou dystrofií nebo různými kombinovanými postiženími.